They made a wish…

Тема: Vini Pu među oblacima. Boje: Plava, žuta i bela. Ovu temu smo izabrali jer je Ogiju omiljen jedan jastuk, uspavani oblačić i igračka Vini Pu koji priča priče. Tatina omiljena boja je plava, a mamina žuta.