usluge

Tu smo da Vaše važne događaje upotpunimo i našom kreativnošću ispunimo Vaše želje. Ukoliko Vi imate ideju učinićemo sve da je ispunimo, ukoliko Vam je potreban predlog tu smo da sa Vama maštamo.

Spremni smo da svoje iskustvo iskoristimo da bismo organizovali Vaše događaje onako kako Vi želite, a možda nemate vremena za to, ili jednostavno više volite da organizaciju prepustite nekom drugom. Izbor je Vaš, a zadatak je naš.

Iz našeg dugogodišnjeg iskustva u raznovrsnim industrijama nosimo i iskustvo administrativne podrške, te stojimo na raspolaganju i za:

Kombinovano kancelarijsko administrativne usluge – primanje i sortiranje pošte, finansijsko planiranje, fakturisanje, izrada knjižnih odobrenja, izrada kredit nota, čuvanje i sortiranje dokumentata, dostavljanje i logistika dokumentacije, pripremanje i pisanje dopisa, usluge pribavljanja raznih vrsta uverenja za fizička i pravna lica, prikupljanje i pripremanje dokumentacije za učestvovanje na konkursima, pripremanje dokumentacije za komercijalne ponude, dostava dokumentacije u ministarstva, poštu, poresku upravu, banku, katastar, opštinu, APR, PIO fond. Pripremanje i kucanje administrativnih tekstova po zahevu klijenta, prevodjenje.